Jak korzystać z Pekao24

Wymagania programowe

Informacje nt. zalecanych przeglądarek internetowych znajdziesz na stronie dotyczącej serwisu PekaoInternet.

Logowanie do serwisu

Jeśli logujesz się pierwszy raz:
Wprowadź numer klienta i naciśnij „Dalej”
Na następnej stronie wprowadź PIN – czterocyfrowy numer, który otrzymałeś w wiadomości SMS (ważny 48 godzin od wygenerowania) lub ustanowiłeś telefonicznie u konsultanta lub otrzymałeś listem.
Naciśnij „Zaloguj”
Podczas pierwszego logowania system poprosi Cię o ustanowienie hasła, którego będziesz używać przy kolejnych logowaniach do serwisu internetowego oraz podczas logowania do bankowości mobilnej Pekao24, w tym serwisów usług maklerskich.

Jeśli logujesz się kolejny raz:
Wprowadź numer klienta i naciśnij „Dalej”
Na następnej stronie podaj odpowiednie znaki z ustanowionego hasła i naciśnij „Zaloguj”.

Jeżeli trzykrotnie popełnisz błąd podczas wpisywania danych, dostęp do serwisu internetowego zostanie zablokowany.

Jeżeli jest to Twoja pierwsza wizyta na stronie, zanim się zalogujesz zapoznaj
się z zasadami bezpieczeństwa umieszczonymi na naszych stronach.

Komunikaty na stronie

"Podany numer Klienta lub hasło są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie." Oznacza błędne wprowadzenie numeru klienta lub hasła.

Wskazówki:

  • - Sprawdź czy poprawnie wpisałeś swój numer klienta (10 cyfr lub mniej, gdy numer rozpoczyna się od "0"). Spróbuj go wpisać ponownie. Jeżeli nie jesteś pewien jaki jest Twój numer klienta, możesz go sprawdzić w oddziale Banku.
  • - Sprawdź, czy masz wciśnięty klawisz Caps Lock. System rozróżnia małe i wielkie litery.
  • UWAGA: Jeżeli trzykrotnie wprowadzisz nieprawidłowy numer klienta lub hasło, dostęp do serwisu PekaoInternet zostanie zablokowany.

"Podane hasło jest nieprawidłowe.Odmowa dostępu. Serwis został zablokowany" Oznacza, że trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło i dostęp do serwisu został zablokowany.

Wskazówki:
W celu odblokowania serwisu zaloguj się poprawnie w innym serwisie Pekao24 (TelePekao, PekaoSMS, serwisie mobilnym lub aplikacji mobilnej).
Jeżeli podasz nieprawidłowy numer PIN lub hasło w innym serwisie, dostęp do usługi Pekao24 zostanie zablokowany. W celu odzyskania dostępu do Pekao24
należy zadzwonić do konsultanta TelePekao (nie dotyczy klientów firmowych) lub zgłosić się do dowolnego oddziału Banku Pekao S.A. (w przypadku firm będzie to oddział prowadzący rachunek).

"Odmowa dostępu. Serwis został zablokowany." Komunikat oznacza blokadę serwisu internetowego - (po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego numeru klienta lub hasła.

Wskazówki:
W celu odblokowania serwisu internetowego zaloguj się poprawnie do innego serwisu Pekao24 (PekaoSMS, TelePekao, serwisu mobilnego lub aplikacji mobilnej). Serwis może również być odblokowany w oddziale.

"Odmowa dostępu. Wszystkie serwisy Pekao24 zostały zablokowane." Komunikat oznacza brak dostępu do usługi Pekao24, czyli automatyczną blokadę wszystkich serwisów w sytuacji:
- wprowadzenia błędnego numeru klienta, PIN-u lub hasła, gdy jeden z serwisów został już zablokowany,
- 3-krotnego podania błędnego kodu jednorazowego,
- złożenia dyspozycji wygenerowania nowego numeru PIN na adres korespondencyjny.

Wskazówki:
W celu odblokowania wszystkich serwisów Pekao24 skontaktuj się z infolinią pod numerem 801 365 365 lub 42 683 82 32 lub udaj się do dowolnego oddziału Banku Pekao S.A. (w przypadku firm będzie to oddział prowadzący rachunek).

"Podane hasło jest nieprawidłowe. Odmowa dostępu. Wszystkie serwisy Pekao24 zostały zablokowane." Komunikat oznacza brak dostępu do usługi Pekao24, czyli automatyczną blokadę wszystkich serwisów w sytuacji wprowadzenia błędnego numeru klienta, PIN-u lub hasła, gdy jeden z serwisów został już wcześniej zablokowany.

"Wybrany serwis jest nieaktywny" Oznacza, że dostęp do serwisu internetowego Pekao24 został zawieszony.

Wskazówki:
Aby uzyskać dostęp do tego serwisu, skontaktuj się z infolinią Banku pod numerem 801 365 365 (lub 42 683 82 32) lub złóż odpowiednią dyspozycję w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. (w przypadku firm będzie to oddział prowadzący rachunek).

"Twoje połączenie z Bankiem zostało zakończone." Oznacza, że ze względów bezpieczeństwa nastąpiło automatyczne wylogowanie z PekaoInternet na skutek braku aktywności na stronie.

Wskazówki:
Jeśli nadal chcesz korzystać z PekaoInternet wciśnij „Zaloguj się ponownie”.

"Korzystanie z serwisu PekaoInternet wymaga innej wersji przeglądarki"

Wskazówki:
Sprawdź czy Twoja przeglądarka spełnia wymagania programowe i techniczne
(a w szczególności czy przeglądarka z której korzystasz ma włączoną obsługę javascript).

"Przepraszamy, serwis Pekao24 jest chwilowo niedostępny" Oznacza brak możliwości korzystania z PekaoInternet.

Wskazówki:
Spróbuj zalogować się do serwisu PekaoInternet za kilka minut. Jeżeli problem
nie ustąpi zadzwoń na infolinię pod numer 801 365 365 lub 42 683 82 32.

Sytuacje awaryjne

Nie mam numeru klienta

Numer klienta zapisany jest m.in. w Karcie Klienta Banku oraz na Umowie dotyczącej rachunku osobistego lub Umowie świadczenia usług maklerskich.
Jeśli nie możesz odszukać Umowy ani Karty Klienta Banku, skontaktuj się z konsultantem pod numerami: 801 365 365 lub 42 683 82 32. Klienci korzystający z usług maklerskich mogą kontaktować się z infolinią Biura Maklerskiego pod numerami 800 105 800 lub +48 22 591 22 00 (w dni robocze w godzinach 8:00-20:00).
Po poprawnej identyfikacji konsultant przekaże Ci Twój numer klienta.

Numer ten możesz sprawdzić także w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A.

Nie znam PIN-u

Dyspozycję regeneracji PIN-u możesz złożyć w serwisie internetowym lub w aplikacji Pekao24 na tablety.
Po zalogowaniu przejdź do sekcji Ustawienia, a następnie wybierz Hasło i PIN.
Jeśli nie możesz zalogować się do serwisu, udaj się do dowolnego oddziału Banku Pekao S.A. w celu złożenia dyspozycji wygenerowania nowego PIN-u poprzez SMS lub przez telefon.

Możesz również skontaktować się z konsultantem pod numerami: 801 365 365 lub
42 683 82 32 w celu zamówienia PIN-u na adres korespondencyjny do Pekao24. Jeżeli korzystasz z usług maklerskich dyspozycję możesz złożyć u konsultanta infolinii Biura Maklerskiego pod numerami 800 105 800 lub +48 22 591 22 00 (w dni robocze w godzinach 8:00-20:00)

Nie pamiętam hasła

Jeśli pamiętasz PIN, zadzwoń do konsultanta pod numer 801 365 365 lub 42 683 82 32 w celu zresetowania hasła. Jeżeli korzystasz z usług maklerskich dyspozycję możesz złożyć u konsultanta infolinii Biura Maklerskiego pod numerami 800 105 800 lub +48 22 591 22 00 (w dni robocze w godzinach 8:00-20:00).

Jeśli nie pamiętasz numeru PIN, udaj się do dowolnego oddziału Banku Pekao S.A. w celu wygenerowania nowego PIN-u, na podstawie którego ustanowisz nowe hasło.

Jeśli masz dodatkowe pytania, sprawdź odpowiedzi na Najczęściej zadawane pytania lub skontaktuj się z Infolinią Banku Pekao S.A. lub Biura Maklerskiego.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących korzystania z serwisu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

Infolinia i obsługa klientów Banku Pekao S.A.:
801 365 365 lub +48 42 683 82 32 (codziennie przez całą dobę)

Infolinia i obsługa Klientów Biura Maklerskiego:
800 105 800 lub +48 22 591 22 00 (w dni robocze w godzinach 8:00-20:00)

Możesz także wysłać e-mail na adres: Pekao24@pekao.com.pl